Vilken roll spelar du i ditt barns liv?

Vanligtvis, när vi tittar på ett barn som leker ser vi bara en avkopplande och rolig aktivitet. Så är det säkert också, men leken spelar också en viktig roll i barnets utveckling. Under leken lär sig barnet viktiga färdigheter för livet.

Varför är leken så viktig?

Genom leken utforskar barnet sin omgivning, relationer mellan personer och tränar genom imitation på att göra saker som vuxna gör. För att uppfostra ett välbalanserat barn med social kompetens är det viktigt att han eller hon har så mycket fri, ostrukturerad lektid som möjligt, särskilt före skolåldern.

Lekens fysiska fördelar

Genom att leka, springa och cykla får barn utlopp för sin energi. De lär sig också att koordinera sina rörelser, bedöma risker och bättre förstå mer abstrakta begrepp som att förutse resultatet av en handling. För att kunna njuta av leken behöver barn ha bekväma kläder som ger dem rörelsefrihet. Glöm jean, tjusiga klänningar eller eleganta skor. Välj bekväma och funktionella barnkläder. Från en biologisk synpunkt behöver människor fysisk stimulans från tidig ålder för att utvecklas på rätt sätt.

Det vestibulära systemet hjälper oss att hålla balansen och hjälper oss få ett rumsligt medvetande. Det utvecklas när det utsätts för en varierad mängd kroppsrörelser med olika hastigheter och styrkor. Dessa rörelser används när barn leker, springer, hoppar, klättrar, hjular och ramlar. För bektraktaren kan det se utmattande ut, men för barnen är sådan lek nödvändigt för utvecklingen av balansorganen i det vestibulära systemet.

Nuförtiden tillbringar barn mycket tid sittandes, till exempel när de tittar på tv eller surfplatta, men även i skolbänken på förskolan eller skolan. Studier har visat en koppling mellan frånvaron av träning och problem med balansen i skolåldern.

Brist på fysisk aktivitet påverkar utvecklingen av det vestibulära systemet samt den allmänna fysiska uthålligheten hos barn.

Skolbarnens rastlöshet, ofta feldiagnostiserad som ADHD, förklaras snarare av bristen på fysisk stimulans. I en värld som fokuserar på tidiga akademiska prestationer verkar det som om vi glömde hur människokroppen utvecklas.

Lekens sociala fördelar

 

Så snart djurungar kan gå tillbringar de större delen av sin tid med att leka. På så vis lär de sig att samarbeta, tolerera varandra och bygga sociala hierarkier. De testar sin reaktionsförmåga, uppmärksamhet och koordination. Det mänskliga barnet måste lära sig samma saker som kommer att vägleda honom eller henne i framtidens sociala interaktioner.

För några årtionden sedan lekte barn utan noggrann övervakning av vuxna. Tiden i skolan var kortare och planerade fritidsaktiviteter var nästan obefintliga. Var och en av oss minns de sorglösa dagarna när vi lekte med barnen i kvarteret.

Förutom de vackra minnena lärde vi oss på den fria tiden hur man beter sig mot varandra. Vi förhandlade om vem som skulle vara målvakt, vi lärde oss att lösa konflikter på egen hand och när man behövde be om hjälp.

Under fri lek har ditt barn full kontroll över sitt liv och kan fatta sina egna beslut. För att bli balanserade och självständiga vuxna behöver barn många möjligheter att träna på dessa färdigheter.

Vi vill alla ge barnen den bästa starten i livet. Skolutbildningen är inte den enda som kan ge de verktyg som behövs för vuxenlivet. Fri lek är lika viktigt som aktiviteter i skolan och förskolan.

Planera dina barns tid så att de tillbringar minst två timmar om dagen utomhus med att leka. Prioritera den tiden framför teoretisk utbildning, åtminstone under de första åren i livet. Använd bekväma kläder och låt dem utforska, klättra och bli smutsiga.

Hur kan du göra för att hitta tid för ditt barn att leka?

Previous Post
Next Post

Leave a Reply