Vävd med passion

Oavsett om man gillar det eller inte, lever mänskligheten idag märkliga tider – tider med snabba förändringar och stora förvandlingar, inom instabila miljöer, med hög komplexitet och tvetydighet (allmänt känd och kallad för VUCA). Vi har lärt  att anpassa oss, att bli mer och mer flexibla för att kunna följa detta snabba livsflöde.  Och naturligtvis har vi utvecklat...

Familjförbindelser

Vi  föds ensamma, men vi är omgivna av människor som ger oss ovillkorlig kärlek från livets tidigaste musikaliska ljud....

Vi och Naturen

Ditt första möte med Naturen. Första mötet mellan Naturen och dina barn. Kommer du ihåg?  Hur skulle du beskriva...