Fem metoder som hjälper barn att hantera sina känslor

Att vara förälder är ett av de viktigaste uppdragen som finns. Att ta hand om världens framtida generationer är ett stort ansvar. Det kan vara särskilt utmanande när dessa små personer inte förstår vad som händer med dem, eller hur de ska hantera livet i allmänhet. I sådana fall faller det på föräldrarnas ansvar att ta reda på vad de små känner och att hjälpa dem att förstå känslorna.

Här är några råd för stunder när ditt barn behöver din hjälp för att förstå sina känslor:

  1. Visa ett lugnt beteende

Barn härmar beteenden i sin omgivning. Ofta kommer det som en överraskning att se dina barn härma vad andra människor gör eller säger. Men det är så de lär sig om världen som omger dem. På så vis hanterar de yttre stimuli och lär sig att navigera genom livet.

Du kan hjälpa dem genom att vara en förebild och visa ett lugnt beteende. Du som förälder är den första personen som barnet börjar imitera. Barnet tror att hen behöver göra allt du gör för att överleva och klara sig bra.

Genom att bete dig lugnt lär du barnet att reagera på rätt sätt i situationer hen hamnar i.

2. Erbjud valmöjligheter

Ett annat råd när du försöker hjälpa ditt barn att kontrollera sina känslor är att erbjuda val. Det görs enkelt genom att låta barnet välja kläder i en butik eller bestämma vad ni ska äta hemma. Istället för att välja åt barnet, kan du ge hen två alternativ som du vill att hen ska välja mellan. På så sätt känner barnet kontroll över situationen och att hens åsikt värderas. Men i slutändan är det du som håller situationen under kontroll.

3. Fråga om du kan hjälpa till eller erbjud dig att göra något tillsammans

Barn lär sig att förstå och hantera sina känslor genom allt som händer med dem och för dem. När du ser ditt barn gå igenom en svår period kan du fråga om du kan hjälpa till. Hen kanske mår bättre bara av att veta att du finns där som ett stöd. Det är inte alltid som barn vet hur man uttrycker sina känslor, men det finns alltid behov av en förälders förståelse och stöd.

4. Prata på deras nivå

Varje person har sitt eget ”kärlekens språk”. Det betyder att alla har ett unikt sätt att känna sig uppskattad eller älskad.  Vissa mår bra av bekräftelse med ord eller en gåva, andra kanske föredrar kvalitetstid. Det samma gäller när du talar med barn.

Genom att studera barnets reaktioner och preferenser kan du få dem att känna sig älskade med enkla medel. Det kan till exempel vara att läsa en bok tillsammans eller ge fina barnkläder i present. Om du lyssnar berättar barnet för dig hur hen vill känna sig uppskattad.

5. Prata om vad de känner och respektera det

Barn känner samma känslor som vuxna. Den största skillnaden är att de har detta spektrum av känslor för vissa saker som kan verka mindre viktiga från en vuxen persons perspektiv. Därför är det mycket nödvändigt för deras utveckling att bli förstådda och tagna på allvar när de väljer att visa vad de känner.

Föräldrar är de viktigaste personerna i ett barns liv, så att ha deras medkänsla hjälper dem oerhört mycket. När ditt barn visar tecken på att något stör hen, försök att prata om känslorna. Detta, tillsammans med att visa respekt för hur hen känner, kan förändra humöret och resten av dagen.

TIDIGARE INLÄGG
NÄSTA INLÄGG

Produkter