Familjförbindelser

Vi  föds ensamma, men vi är omgivna av människor som ger oss ovillkorlig kärlek från livets tidigaste musikaliska ljud. Vi känner den här enorma kärleken  när vi växer , utvecklar på ett andligt plan, våra känslor intensifieras, våra sinnen utvecklas  och med mycket kärlek blir vi unika varelser.

Det händer ofta att när vi föds finns det redan en bror eller syster i vår familj. Vad kan vara mer underbart? Det blir enklare att gå,  prata, leka eftersom vi alltid kommer att ha själar som vi känner intuitivt som en del av oss. Familjeförbindelser är mycket starka och de andliga kopplingarna mellan familjemedlemmar uppfattas, känns och antas helt enkelt som sådana utan övning i förväg.

Vårt uppdrag på iELM är uppfyllt när familjförbindelser utvecklas naturligt. Familjens yngre barn kommer att följa brödernas exempel och ska vara med  när de upptäcker världen varje dag, i barndomens vackraste äventyr. De ska le mer, glädjen och nöjet av att ha en bror eller en syster kan lysa upp ”vägen”. iELM barnklädderna är avsedda för att användas för alla dessa aktiviteter och för att tillåta små och stora barn att stärka sambandet mellan dem utan att känna sig obekväma. Vår historia startade på det här sättet, eftersom när det gäller iELM, pratar man om ett par föräldrar som är mycket kreativa och fyra barn, , bröder och systrar med gemensamma särdrag, gemensamma förbindelser, gemensamma intressen när de planerar roliga saker med ett leende på läpparna.

De vackraste spelen äger rum bredvid våra bröder och systrar, de förstår oss, de vägleder oss, de förlåter oss när vi gör fel . Enligt vetenskapliga teorier blir barn utan syskon mer självsäkra i sina egna styrkor i framtiden i jämförelse med barn som har syskon. Vi tror ändå att   det finns harmoni i familjen och att det är svårt att brytta upp familjförbindelserna.

Resan genom liver är unik för varje barn men ,familjeförbindelserna  kommer att bibehållas som en „balanskälla“,  ett ”hem” där vi kan återvända med glädje eller sorg med alla som alltid har hjälpt  och givit oss  kärlek: föräldrarna och syskonen.

#iELM #iELMfamily #ourstory #thisisUS #iELMwithlove #iELMkids #iELMlovesYOU

Previous Post
Next Post

Leave a Reply