Vikten av UV-skydd för barn

Äntligen är sommaren här. Vissa av oss har saknat solen så mycket att vi tenderar att sänka garden. Det är viktigt att komma ihåg att vi måste skydda huden från de skadliga effekterna av UV-strålarna, så gott vi kan. Barnens hud är tunnare och känsligare. Var särskilt uppmärksam på deras skydd. Vi måste förhindra att de bränner sig...